มาตรการและวิธีการให้การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่

มาตรการและวิธีการให้การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่

Jul 5, 2018 Finance by admin

เพื่อวางมาตรฐานและแนวทางในการรักษาความปลอดภัย เกี่ยวกับสถานที่ ที่ถูกต้องมีหลักเกณฑ์ดังนี้

  •   การจัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยกับสถานที่
  •   การจัดเขตรั้ว และช่องทางเข้า – ออก อย่างรัดกุม
  •   การใช้เครื่องกีดขวางปิดกั้นในทางเข้า – ออก การกำหนดแสงสว่างให้เพียงพอ
  •   การกำหนดเขตหวงห้ามเฉพาะ
  •   การกำหนดเส้นทาง จุดการจราจรภายใน หรือบริเวณลานจอดรถ
  •   การควบคุมการเข้า – ออก ของเจ้าหน้าที่ภายใน
  •   การกำหนดมาตรการป้องกันอัคคีภัย
  •   การจัดระบบการติดต่อสื่อสารภายใน และการแจ้งสัญญาณเตือนภัย
เลื่อนกลับด้านบนสุด