บริษัท กฤษดา รักษาความปลอดภัย จำกัด
บริหารงานโดย คุณกฤษดา หงษ์อินทร์ กรรมการผู้จัดการ
จุดมุ่งหมายของ บริษัท กฤษดา รักษาความปลอดภัย จำกัด คือ
“เราพร้อมที่จะให้บริการแบบครบวงจร เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของท่าน”
จดทะเบียนเมื่อปี 2549
ทุนจดทะเบียน 1,000,000.00 บาท
ให้บริการแก่บริษัทฯ, ห้างร้าน, สำนักงานต่าง ๆ