บริษัท กฤษดา รักษาความปลอดภัย จำกัด

492/45 หมู่ 2 ถ.คลองส่งน้ำ ต.สุรนารี

อ.เมือง นครราชสีมา 30000

Tel. 0-4435-3476

Mobile 08-1360-1991 , 08-7262-8789

Fax. 0-4435-3476

Email : gissada-security@hotmail.com