มาตรฐานของเรา

เงื่อนไขที่ทำให้ บริษัท รักษาความปลอดภัย กฤษดา จำกัด

มีมาตรฐานแห่งการรักษาความปลอดภัยให้ผู้ว่าจ้าง

  • มีสถานฝึกอบรมหลักสูตรรักษาความปลอดภัยที่ได้รับการอนุญาตจากนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558 ในนาม “สถานฝึกอบรมไทยแลนด์” 
  • สถานฝึกอบรมไทยแลนด์ เป็นสถานฝึกอบรมที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ระยะเวลาในการเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน  10 วิชา 40 ชั่วโมง  เมื่อพนักงานรักษาความปลอดภัยจบหลักสูตร จะเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยอย่างถูกต้องตามกฏหมาย
  • บริษัท รักษาความปลอดภัย กฤษดา จำกัด มีค่าตอบแทนสูง และมีสวัสดิการ ชุดที่ดีทำให้ครอบครัวของ ร.ป.ภ. ไม่เดือดร้อน จึงมีความตั้งใจในการทำงานไม่หมุนเวียน เข้า – ออกง่าย
  • ร.ป.ภ. มีระเบียบวินัย ที่เคร่งครัด เพราะผ่านโรงเรียนวิชาชีพฯ มา และมีเงินค่าจ้างสูงเป็นแรงจูงใจไม่ให้หย่อนยานต่อหน้าที่
  • วัสดุ และอุปกรณ์การรักษาความปลอดภัย ที่ทันสมัยและครบถ้วน เนื่องจาก กฤษดา รักษาความปลอดภัยมีบริษัทในเครือที่จำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ การรักษาความปลอดภัยด้วย
  • มีความเชี่ยวชาญ ด้านการรักษาความปลอดภัยโรงงานพิเศษ เพราะลูกค้าหรือผู้ว่าจ้างของบริษัทฯ ประมาณ 90% เป็นโรงงานอุตสาหกรรม
  • มีทีมงานบริหารที่สมบูรณ์ และมีประสบการณ์ ทั้งผู้บริหาร นิติกรประจำบริษัทฯ ทีมสืบสวนสอบสวนฝ่ายปฏิบัติการมีการพัฒนาวิชาการแก่ รปภ.กฤษดา รักษาความปลอดภัย ทุก ๆ เดือน
  • มีประสบการณ์ยาวนานเพราะผู้บริหารมีเครือข่ายในการรักษาความปลอดภัย ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2523 และเป็นที่ยอมรับของบริษัทฯ ผู้ว่าจ้างและบริษัทที่ประกอบอาชีพรักษาความปลอดภัย ด้วยกันเอง
  • กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ มีประสบการณ์ตรงจากการเริ่มต้นเป็น รปภ. ตั้งแต่ปี 2546 และพัฒนามาเรื่อย ๆ จนปัจจุบัน

 

เลื่อนกลับด้านบนสุด